Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKA NAD SENIOREM OPIEKA DLUGOTERMINOWA

MZ: Spotkanie w sprawie poprawy opieki nad seniorami

22 stycznia 2024
MZ: Spotkanie w sprawie poprawy opieki nad seniorami

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Minister Izabeli Leszczyny, Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz oraz prof. dr hab. Katarzyny Wieczorkowskiej-Tobis, Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.