Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA DIETA SENIORA ZDROWIE SENIORÓW

Wybrane problemy zdrowotne seniorów

29 października 2019
Wybrane problemy zdrowotne seniorów

Osoby starsze, ze względu na obniżoną odporność, są bardziej narażone na różne zaburzenia zdrowotne. Brak zróżnicowanej diety, problemy z poruszaniem oraz choroby wpływają na to, jak wygląda życie seniorów. Ograniczenia, z którymi spotykają się osoby starsze dla młodszych mogą być jedynie abstrakcją, podczas gdy dla nich to codzienność.

W artykule znajduje się opis problemów zdrowotnych seniorów związanych z ograniczeniami ruchowymi, zaburzeniami pamięci (w tym z demencją), czy nietrzymaniem moczu lub stolca. Autorzy poruszają również temat podatności na czynniki chorobotwórcze nazywane przewlekłymi zaburzeniami będącymi przyczyną niepełnosprawności funkcjonalnej. W tekście został wyróżniony syndrom słabości, który wiąże się z utratą samodzielności seniorów, a czasem koniecznością hospitalizacji.