Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA OPIEKA NAD SENIOREM CHOROBY SENIORÓW

Opieka nad seniorem – wyzwania pielęgniarstwa geriatrycznego

25 czerwca 2019

Pielęgniarstwo zakłada wsparcie dla osób „potrzebujących” w zdrowiu i chorobie, niezależnie od wieku. Mimo to coraz częściej dolegliwości seniorów są lekceważone i postrzegane jako objaw starzenia się, a nie początek lub rozwój choroby.

W artykule autorzy opisują wyzwania, jakie w dzisiejszych czasach stoją przez pielęgniarstwem geriatrycznym. Wspominają o tym, że problem jakości życia seniorów zależy od wielu czynników niezależnie od tego czy mieszkają w krajach biednych czy bogatych. Wśród tych czynników wymieniają stan zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i funkcjonalnego. Omawiają kształt zmian demograficznych, który powinien mobilizować również do zmian w prawie, gospodarstwie i społeczeństwie. Opisują rolę pracowników służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na pielęgniarki. Podkreślają, jak ważne są wiedza, kompetencje zawodowe i doświadczenie, które pozwalają na profesjonalną i kompleksową opiekę nad chorymi seniorami.