Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA SENIORZY PROBLEMY SENIORÓW SENIOR OSOBY STARSZE

Starość - problemy seniorów

28 grudnia 2013

Starzenie się jest procesem postępującym i nieodwracalnym, ale starość nie jest „specjalnym” okresem życia. Nie mamy wówczas specyficznych potrzeb – są one potrzeby po prostu ludzkie i zwyczajne. Niezwyczajna jednak musi być troska o ludzi, którzy wiosnę swojego życia mają już za sobą. Czego mogą (i powinni) oczekiwać po pielęgniarkach?