Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI OTYŁOŚĆ MINISTERSTO ZDROWIA

MZ opublikowało rozporządzenie w sprawie leczenia otyłości olbrzymiej KOS-BAR

7 września 2021
MZ opublikowało rozporządzenie w sprawie leczenia otyłości olbrzymiej KOS-BAR

Rozporządzenie określa warunki realizacji pilotażowego programu leczenia chirurgicznego otyłości olbrzymiej KOS-BAR. Program pilotażowy obejmuje świadczeniobiorców w wieku od 18. roku życia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.