Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
AKTUALNOŚCI NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

4 grudnia 2023
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Zobowiązanie do przestrzegania wszystkich praw człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami zostało wzmocnione przez ratyfikowaną Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.