Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZESPÓŁ REHABILITACYJNY

Zespół rehabilitacyjny i zadania jego członków w profilaktyce i terapii niepełnosprawności

18 grudnia 2019

Kompletny zespół rehabilitacyjny składa się z wielu specjalistów. Zazwyczaj zakres ich współpracy wynika z rodzaju stwierdzanej niepełnosprawności, etapu choroby i leczenia, a także wieku i perspektywy życiowej danej osoby.

Realizacja zadań kompleksowej, współcześnie rozumianej rehabilitacji wymaga współpracy wielu specjalistów odpowiedzialnych za przebieg procesów profilaktycznych, terapeutycznych, adaptacyjnych i integracyjnych. Podmiotowość pacjenta w organizacji i realizacji procesu terapeutycznego stanowi podstawę skuteczności wszelkich zabiegów i działań. Profesjonalne postępowanie członków zespołu rehabilitacyjnego jest zawsze ukierunkowane na zdrowie i potrzeby pacjenta. Zespół rehabilitacyjny tworzą: • lekarz specjalista rehabilitacji, • lekarz specjalista dyscypliny, • fizjoterapeuta, • technik zaopatrzenia ortopedycznego, • psycholog, • ergoterapeuta (instruktor terapii zajęciowej), • instruktor pracy zawodowej (specjalista rehabilitacji zawodowej), • pracownik/asystent socjalny, • pedagog specjalny, • wolontariusz, • duchowny, • pielęgniarka.