Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Medyk kontra pacjent: inne oczekiwania po każdej ze stron

4 stycznia 2023
Medyk kontra pacjent: inne oczekiwania po każdej ze stron

Dla lekarza ważna jest staranność i dokładność, dość nisko stawia na komunikację z pacjentem, a pacjent chciałby być wysłuchany i “zaopiekowany”. To, że w unikalnej relacji w gabinecie czy szpitalu rozchodzą się oczekiwania pracowników medycznych i pacjentów, pokazują wyniki niedawno zrealizowanego badania. Ten rozziew rodzić może poważne konsekwencje.