Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Jak postępować z trudnym pacjentem

23 czerwca 2009
Brak komunikacji, trudność z porozumieniem się

Prawidłowo przebiegająca komunikacja interpersonalna w praktyce pielęgniarskiej pomaga osiągnąć zamierzony cel rozmowy prowadzonej z pacjentem i/lub jego rodziną, pozwala uniknąć wielu napięć i konfliktowych sytuacji, pacjentowi daje poczucie bezpieczeństwa i wysokiej jakości opieki, a pielęgniarce – satysfakcję.

Aby komunikacja pielęgniarka – pacjent była satysfakcjonująca dla obu stron, pielęgniarka powinna świadomie kreować i kontrolować przebieg rozmowy, uprzednio identyfikując charakterologicznie pacjenta, z którym ma do czynienia. Ponieważ nadrzędnym celem relacji pielęgniarka – pacjent jest dobro pacjenta, nie należy zapominać o poszanowaniu godności, podmiotowości, autonomii i intymności naszego podopiecznego.