Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI OPIEKA OKOŁOPORODOWA RZECZNIK PRAW PACJENTA

"Matka i noworodek w centrum uwagi, czyli realizacja standardu opieki okołoporodowej" - podsumowanie konferencji RPP

20 maja 2024
Matka i noworodek w centrum uwagi

Konferencja "Matka i noworodek w centrum uwagi, czyli realizacja standardu opieki okołoporodowej", zorganizowana przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zgromadziła, decydentów, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, lekarzy, położne oraz przedstawicieli podmiotów leczniczych, a także studentów.