Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI CIĄŻA WYSOKIEGO RYZYKA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY

Komitet Bioetyki PAN apeluje o przestrzeganie praw pacjentek ciężarnych

31 lipca 2023
Komitet Bioetyki PAN apeluje o przestrzeganie praw pacjentek ciężarnych

Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk zaapelował do przedstawicieli zawodów medycznych o zapewnienie ciężarnym pacjentkom maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego, a także zapewnienie kobietom realnego i bezzwłocznego dostępu do aborcji w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla ich życia lub zdrowia.