Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO FARMAKOTERAPIA CIĄŻA PRZYJMOWANIE LEKÓW W CIĄŻY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA LEKÓW

Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży – teratogenność i embriotoksyczność

Michał Mańka, 2 marca 2022
Bezpieczeństwo stosowania leków u kobiet w ciąży

Konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas stosowania leków u kobiet w ciąży podyktowana jest w dużej mierze zmianami fizjologicznymi w organizmie pań w tym okresie. Doświadczona położna lub pielęgniarka, zanim zaaplikuje pacjentce lek, bierze pod  uwagę argumenty “za” i “przeciw” dotyczące zasadności przyjmowania zaordynowanego przez lekarza preparatu.

Wiedza na ten temat ma tym większe znaczenie, gdy o wyborze, bądź modyfikacji dotychczas stosowanej farmakoterapii rozstrzyga sama pielęgniarka lub położna. Istotne znaczenie dla pracy pielęgniarki i położnej ma tutaj przyjęcie punktu widzenia matki ciężarnej, w tym szczególne uwzględnienie występujących u tej drugiej objawów podmiotowych. Te ostatnie mogą być uzyskane przez personel pielęgniarski za pomocą dodatkowego wywiadu z ciężarną. Z kolei wnioski płynące ze wspomnianej procedury diagnostycznej powinny być interpretowane w kontekście leczenia farmakologicznego określonego symptomu i/lub schorzenia ciężarnej.