Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
AKTUALNOŚCI CHOROBY MÓZGU ROZWÓJ MÓZGU

Europejski Dzień Mózgu – 18 marca

18 marca 2022
Europejski Dzień Mózgu – 18 marca

To okazja do zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami związanymi z prawidłowym, jak i patologicznym funkcjonowaniem Ośrodkowego Układu Nerwowego. Zdrowy i sprawnie funkcjonujący mózg ma wpływ na nasze funkcjonowanie, zachowanie, postrzeganie, myślenie, jakość naszego życia. Zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu dotyczą całego organizmu. Mogą doprowadzać do ograniczeń z powodu niepełnosprawności lub nawet do śmierci.