Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE NEUROLOGIA PLASTYCZNOŚĆ MÓZGU NEUROPLASTYCZNOŚĆ MÓZG

Plastyczność mózgu

27 października 2008

Plastyczność mózgu (neuroplastyczność) oznacza jego zdolność do ulegania trwałym zmianom w procesie rozwoju, kompensacji oraz uczenia się. Odbywa się to poprzez reorganizację (tworzenie i obumieranie) połączeń synaptycznych między neuronami. Plastyczność mózgu nie jest cechą jedynie organizmów dojrzewających – zachodzi w każdym wieku, niemniej jednak inne mechanizmy mogą być tu dominujące.