Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE NEUROLOGIA MÓZG UDAR MÓZGU

Choroba niedokrwienna mózgu

23 października 2008

W Polsce rejestruje się ok. 60 000 nowych zachorowań na udar mózgu rocznie. Schorzenie to zalicza się do stanów zagrożenia życia i wymaga hospitalizacji i intensywnych działań leczniczych. Istotny wpływ na rokowanie neurologiczne ma ostra faza udaru mózgu, obejmująca pierwszych kilka dni. Znaczna część pacjentów po udarze mózgu stanie się inwalidami i będzie wymagać opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji i pomocy środowiskowej. Dlatego światowe i krajowe gremia medyczne opracowały zasady postępowania w ostrym okresie udaru mózgu.