Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA GUZ MÓZGU

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu

17 lipca 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu

Guz mózgu to nie tylko nowotwór, ale każda inna obca struktura, która pojawia się w mózgu chorego i powoduje wzrost ciasnoty śródczaszkowej. Istnieje kilka guzów mózgu, przez co u pacjentów mogą występować różne objawy. Oznacza to, że zespół pielęgniarski może spotkać się z różnymi problemami towarzyszącymi tej chorobie.

W artykule autorzy podają przykładowe problemy, a wśród nich tępe, narastające bóle głowy, ryzyko urazów podczas napadów padaczkowych czy możliwość wystąpienia powikłań okołooperacyjnych. Opisują również, jakie interwencje powinien podjąć zespół pielęgniarski w przypadku wystąpienia określonych problemów. Dodają, że w trakcie pracy pielęgniarka może podejmować różne działania, których celem będzie zapewnienie ulgi pacjentowi. Zaznaczają, że zadaniami podczas opieki nad chorym z guzem mózgu są też: dawanie poczucia bezpieczeństwa, pomoc pacjentom i rodzinom w radzeniu sobie z sytuacją stresową związaną z chorobą, współudział w leczeniu i zapobieganie powikłaniom.