Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI PANDEMIA KORONAWIRUS UDAR MÓZGU

Udar mózgu w czasie pandemii

Aneta Sadlik, 1 kwietnia 2020
Udar mózgu w czasie pandemii

Podczas gdy cały świat z niepokojem śledzi rozwój pandemii COVID-19, każdego dnia miliony ludzi zapada na zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej pomocy medycznej choroby, takie jak m.in. udar mózgu i zawał serca. W Polsce wiele osób nie wie, jak w obecnej sytuacji epidemicznej zareagować i gdzie szukać pomocy. Eksperci apelują #NieTraćSzansyNaŻycie i w sytuacji wystąpienia objawów udaru mózgu niezwłocznie skontaktuj się z pogotowiem ratunkowym.