Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA NAD NOWORODKIEM ROLA POŁOŻNEJ

Edukacyjna rola położnej w opiece nad noworodkiem [PORADNIK]

dr n. o zdr. Monika Salamończyk, 29 kwietnia 2021
Edukacyjna rola położnej w opiece nad noworodkiem [PORADNIK]

Edukacja prowadzona przez położne w zakresie opieki nad noworodkiem powinna zawierać szereg elementów adekwatnych do okresu, w jakim znajduje się noworodek. We wczesnym okresie noworodkowym (do ukończenia przez dziecko 7. doby życia) szczególnie istotne są aspekty dotyczące karmienia, adaptacji organizmu do życia pozamacicznego, wykonywania przez rodziców czynności pielęgnacyjnych po raz pierwszy. Przekazanie wiedzy z zakresu procedur pielęgnacyjnych jest szczególnie istotne, ponieważ rodzice będą je wykonywać wielokrotnie podczas sprawowania opieki nad dzieckiem.

Odżywianie 

Karmienie piersią jest naturalnym sposobem odżywiania dziecka. Karmienie wyłącznie mlekiem matki przez pierwszych 6 miesięcy życia zapewnia optymalny wzrost i prawidłowy rozwój dziecka. Podczas karmienia piersią nie należy podawać żadnych innych pokarmów i napojów (np. roztworu glukozy), ponieważ pokarm zawiera odpowiednią ilość wody, nawet w przypadku wysokiej temperatury otoczenia. Dopuszczalne jest podawanie witamin i leków. Opieka laktacyjna powinna być włączona odpowiednio wcześnie i prowadzona systematycznie, uwzględniając indywidualne potrzeby oraz możliwości dziecka i jego rodziców. Zasady prawidłowego postępowania: 

  1. Karmienie piersią należy rozpocząć w ciągu pierwszych 2 godzin po urodzeniu, optymalnie w ciągu 30 minut (noworodek wtedy wykazuje dużą aktywność, ma silny odruch szukania i ssania). 
  2. Nie należy ograniczać czasu pierwszego karmienia. 
  3. Karmienia powinny trwać tak długo, jak tego potrzebuje dziecko i jest przy piersi aktywne, przeciętny czas jednego karmienia to 15–20 minut. 
  4. Karmienia powinny być częste – kilkanaście razy w ciągu doby (nie rzadziej niż 8 razy), przerwa pomiędzy karmieniami nie powinna przekraczać 3 godzin. 
  5. Po nakarmieniu dziecka z jednej piersi należy zaproponować drugą, kolejne karmienie rozpoczynać od piersi podanej jako druga. 
  6. Odciąganie w niewielkiej ilości pokarmu należy stosować jedynie w sytuacji, gdy istnieje potrzeba zmiękczenia napiętej otoczki lub dla odczucia ulgi pomiędzy karmieniami. 
  7. Rytm karmień w pierwszej dobie życia jest rzadszy (do 20 godzin od urodzenia noworodek wykazuje obniżoną aktywność). W pierwszych tygodniach nie należy stosować smoczków do karmienia lub ssania nieodżywczego, ponieważ mogą one zaburzać naukę ssania, myląc jego wzorzec.