Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT ŻYWIENIE DZIECI MLEKO MATKI KARMIENIE PIERSIĄ KALENDARZ ŻYWIENIA DZIECKA

Kalendarz żywienia dziecka 0–36 miesięcy - nowe narzędzie dla rodziców

30 listopada 2020

Dbając o prawidłowe żywienie od pierwszych dni życia dziecka, możemy decydować o jego stanie zdrowia oraz wpływać na odległe (tzw. długofalowe) efekty zdrowotne. Wiedza o żywieniu dzieci jest wciąż aktualizowana, a naszym obowiązkiem jest wiedzę tę czerpać z wiarygodnych źródeł naukowych, publikowanych w uznanych czasopismach, oraz korzystać z zaleceń światowych ekspertów. Idealnym narzędziem do wdrażania i realizowania prawidłowych nawyków i wyborów żywieniowych jest Kalendarz żywienia dziecka w 1000 pierwszych dni.

Autorka tekst podkreśla znaczenie mleka matki, które jest optymalnym pokarmem dla rozwijającego się organizmu, dostarcza wszystkich niezbędnych składników. Ze względu na zawartość w nim makrofagów, limfocytów, lizozymu, laktoferyny oraz immunoglobulin A, G i M naturalnie wzmacnia odporność dziecka. Podkreśla również, iż czas wprowadzania nowych pokarmów powinien być podyktowany gotowością dziecka i, zdaniem ekspertów, przypadać na okres po 17. a przed skończonym 26. t.ż. Wprowadzenie niewielkiej ilości pokarmów od 5. miesiąca życia nie stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą karmienia wyłącznie piersią.