Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE GINEKOLOGIA WIEDZA MEDYCZNA CIĄŻA PORÓD POŁÓG

Położnictwo i ginekologia - od magii narodzin do zdrowia kobiety

Redakcja PZWL, 19 marca 2021
Położnictwo i ginekologia - od magii narodzin do zdrowia kobiety

Położnictwo jest dyscypliną medyczną tak starą jak ludzkość, praktykowano ją już w czasach prehistorycznych. Ginekologia z kolei, jako nauka o leczeniu i profilaktyce chorób w obrębie piersi i narządów płciowych kobiet, zaczęła rozwijać się w starożytności. Dziedzina ta interesowała między innymi samego Hipokratesa.