Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NIEDOŻYWIENIE NOWOTWORY

Czynniki ryzyka wystąpienia niedożywienia w chorobie nowotworowej - na co powinna zwrócić uwagę pielęgniarka

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 23 maja 2021
Czynniki ryzyka wystąpienia niedożywienia w chorobie nowotworowej

Niedożywienie jest jednym z następstw i objawów choroby nowotworowej. Niedożywienie występuje niemal u 25-30%  chorych  w momencie rozpoczęcia leczenia, a u chorych w trakcie leczenia onkologicznego sięga, aż 90%.

Niedożywienie w przebiegu choroby nowotworowej jest wieloczynnikowym zespołem postępującej utraty masy mięśni szkieletowych z utratą lub bez utraty tkanki tłuszczowej, który może być częściowo, ale nie całkowicie odwracalny przez naturalne odżywianie. W zależności od stopnia nasilenia niedożywienia wyróżnia się okres: