Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ OPIEKA ONKOLOGICZNA PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PALIATYWNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Opieka pielęgniarska nad pacjentem o niepomyślnym rokowaniu

17 czerwca 2018

Do opieki paliatywnej mogą być kierowani pacjenci o niepomyślnym rokowaniu, wyrażający zgodę na objęcie ich tego rodzaju opieką, cierpiący z powodu różnych schorzeń, do których zaliczamy nowotwory, HIV, schorzenia przebiegające w następstwie zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowych zaników pierwotnych zajmujących ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatii, niewydolności oddechowej, czy owrzodzenia odleżynowego.

Dla chorych cierpiących na chorobę nieuleczalną dostępne są różnorodne formy opieki paliatywno-hospicyjnej. Wśród nich jest m,in. hospicjum domowe i stacjonarne dla dorosłych i dzieci, oddziały medycyny paliatywnej, a także dzienne ośrodki opieki paliatywnej lub hospicyjnej. Praca zespołowa poszczególnych członków zespołu jest podstawą realizowania i sprawowania opieki paliatywnej. Każdy członek zespołu posiada indywidualne kompetencje oraz jest odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje.