Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE ONKOLOGIA CHEMIOTERAPIA CYTOSTATYKI POWIKŁANIA CHEMIOTERAPII

Powikłania chemioterapii

dr hab. n. med. Tomasz Kubiatowski, 4 grudnia 2020
Powikłania chemioterapii

Wraz z prowadzoną chemioterapią występują liczne powikłania. Rodzaj obserwowanych objawów ubocznych, stopień ich nasilenia oraz czas trwania są uzależnione od rodzaju stosowanych cytostatyków, sposobu ich kojarzenia, dawki oraz drogi podania leku.

W zależności od momentu wystąpienia objawów toksyczności prowadzonego leczenia możemy wyróżnić toksyczność natychmiastową, toksyczność wczesną, toksyczność opóźnioną, toksyczność późną. Przeważająca większość cytostatyków stosowanych w leczeniu chorób nowotworowych prowadzić może do czasowego lub trwałego uszkodzenia funkcji szpiku kostnego, objawiającego się zmniejszeniem lub zahamowaniem wytwarzania elementów morfotycznych wszystkich układów hematopoetycznych - leukocytów, erytrocytów oraz płytek krwi. Stosowanie takich cytostatyków, jak cisplatyna, ifosfamid, metotreksat czy mitomycyna C, w ramach schematów wielolekowych lub w monoterapii może wiązać się z wystąpieniem nefrotoksyczności, tj. zaburzenia prawidłowej funkcji nerek, w znacznym stopniu ograniczającego dawkę stosowanego leku.