Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE OPIEKA NAD NIEMOWLĘCIEM OKRES WCZESNONIEMOWLĘCY NIEMOWLĘ ZDROWIE NIEMOWLĄT

Czynniki ryzyka nagłych zgonów wśród dzieci do 18. miesiąca życia na terenie województwa pomorskiego

11 kwietnia 2021
Czynniki ryzyka nagłych zgonów wśród dzieci do 18. miesiąca życia na terenie województwa pomorskiego

Zgony wśród noworodków i niemowląt są jednym z negatywnych wyznaczników rozwoju gospodarczego danego państwa. Obrazują one stopień rozwoju medycyny w danym kraju oraz możliwości ochrony życia najmłodszych obywateli. Jak wynika z raportu międzynarodowej grupy ONZ ds. śmiertelności dzieci “United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN IGME)”, w 2017 roku na świecie zmarło 2,5 mln dzieci w 1. miesiącu życia (z czego większość w 1. tygodniu) oraz 1,6 mln dzieci od 1. do 11. miesiąca życia.

Regionem, który wciąż boryka się z najwyższą śmiertelnością dzieci, jest Afryka Subsaharyjska. W 2017 roku odnotowano tam wskaźnik umieralności dzieci poniżej 5. roku życia na poziomie 76 zgonów na 1000 żywych urodzeń. W tym samym roku najniższą średnią śmiertelność wśród dzieci do 5. roku życia zanotowano w Australii i Nowej Zelandii i wynosiła ona 4 przypadki na 1000 żywych urodzeń. W Europie w tym samym czasie współczynnik ten wynosił 5 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Podobnie prezentuje się współczynnik śmiertelności noworodków na świecie. W Afryce Subsaharyjskiej na 1000 żywych urodzeń umiera średnio 27 noworodków, w Europie 3 noworodki, natomiast w Australii i Nowej Zelandii – 2.