Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD SZYJKA MACICY PORÓD PRZEDWCZESNY

Poród przedwczesny

null
dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, 11 stycznia 2021
Poród przedwczesny

Poród przedwczesny (ang. preterm delivery – PTD) jest to poród między 22. a 37. tygodniem trwania ciąży. Pomimo postępu medycyny odsetek porodów przedwczesnych nadal jest na bardzo wysokim poziomie. W Polsce wynosi on ok. 6%, w innych krajach waha się od 4 do 16%.

Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu zidentyfikowanie czynników etiologicznych i prognostycznych porodu przedwczesnego. Samoistna czynność skurczowa mięśnia macicy (50% PTD), przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (20% PTD) oraz przedwczesne zakończenie ciąży ze wskazań medycznych (czynnik jatrogenny 20% PTD) to obecnie trzy zasadnicze przyczyny, które najczęściej prowadzą do przedwczesnego zakończenia ciąży.