Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE OTYŁOŚĆ NADWAGA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY

Ciąża powikłana otyłością – coraz częstsze wyzwanie we współczesnym położnictwie

null
lic. poł. Aleksandra Pliszka, 12 kwietnia 2022
Ciąża powikłana otyłością – coraz częstsze wyzwanie we współczesnym położnictwie

Nadwagę i otyłość określa się jako choroby cywilizacyjne. Zdecydowanie częściej problemy ze zbyt wysoką masą ciała występują w krajach rozwiniętych, gdzie stanowią jedną z głównych przyczyn występowania chorób.