Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE CIĄŻA ODŻYWANIE ODŻYWIANIE KOBIET CIĘŻARNYCH

Racjonalne odżywianie w ciąży - zapotrzebowanie na energię

7 września 2009

Dobowe zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze kobiety ciężarnej określono w normach żywienia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Zgodnie z normami, poziom zalecanego spożycia białka przez ciężarną powinien wynosić 1,2 g/kg m.c./dobę.