Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE POŁOŻNICTWO TESTY WIEDZY PIELĘGNIARSTWO OPIEKA DIABETOLOGICZNA CUKRZYCA

Opieka diabetologiczna – test wiedzy

Alicja Szewczyk, 23 listopada 2021
Opieka diabetologiczna – test wiedzy

Opieka diabetologiczna ma za podstawę jak najlepiej pojęte dobro pacjenta zarówno w działaniach doraźnych, jak i w perspektywie wielu lat leczenia. Musi zapewnić wysoki poziom bieżącej, codziennej jakości życia jak i zapobiegać powikłaniom.