Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE ŁAGODZENIE BÓLU TERAPIA PRZECIWBÓLOWA OPIEKA NAD NOWORODKIEM

Ból u noworodka i niefarmakologiczne metody jego łagodzenia

mgr fizjoterapii Anna Dylewska-Domiza , 27 października 2022
Ból u noworodka i niefarmakologiczne metody jego łagodzenia

W codziennej praktyce zespół terapeutyczny oddziału intensywnej terapii noworodka regularnie mierzy się z problemem bólu u małego dziecka. Personel oddziału jest odpowiedzialny zarówno za zadawanie bólu, jak i jego łagodzenie. 

Ocena stopnia nasilenia bólu powinna stanowić stały element opieki nad noworodkiem, podobnie jak jego skuteczne leczenie. Do dyspozycji personelu pozostaje oprócz środków przeciwbólowych pełna gama metod niefarmakologicznych, pozwalających znacząco ograniczyć odczuwanie bólu i stres u małego pacjenta, a w konsekwencji u jego rodziny i wśród członków zespołu terapeutycznego. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku dotyczący dostępności terapii przeciwbólowej w polskich szpitalach wykazał, że nawet w 1/3 placówek personel nie szkolił się w zakresie stosowania zasad i monitorowania skuteczności leczenia bólu. Blisko 70% placówek nie opracowało i nie wdrożyło procedur leczenia i oceny skuteczności terapii bólu. Biorąc pod uwagę znaczenie wczesnych doświadczeń dla rozwoju noworodka oraz spustoszenie, jakie może spowodować długotrwały ból w dojrzewającym mózgu, należy zagadnieniu dziecięcego bólu poświęcić należytą uwagę.