Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI SZKOLENIE

Bezpłatne szkolenia z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii dla pielęgniarek

15 października 2021
Bezpłatne szkolenia z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii dla pielęgniarek

W trosce o podniesienie jakości diagnostyki patomorfologicznej w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się w 2019 r. realizacja projektu pn. Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.