Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA

Bezpłatne szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych z zakresu praw pacjenta

27 lipca 2022
Bezpłatne szkolenia dla pracowników podmiotów leczniczych z zakresu praw pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zaprasza na specjalistyczne, bezpłatne szkolenia finansowane z budżetu Unii Europejskiej.