Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA DZIECKO W SZPITALU OPIEKA PIELĘGNIARSKA SZPITAL

Prawa dziecka w ochronie zdrowia. Dobro dziecka najważniejsze

10 kwietnia 2012

Zasady pobytu dziecka w szpitalu reguluje Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu złożona z 10 praw, które powinny być przestrzegane na każdym oddziale dziecięcym. Czy wszyscy je znamy i na co dzień stosujemy?