Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE U DZIECI SZCZEPIENIA

Prawne aspekty realizacji szczepień ochronnych u dzieci

15 czerwca 2018
Prawne aspekty realizacji szczepień ochronnych u dzieci

Ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi uregulowana jest organizacja szczepień ochronnych w Polsce. Ustawa ta określa, np.: sposoby ustalania terminów i realizacji szczepień ochronnych u dzieci. Należy zaznaczyć, że jeśli dziecko ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w badaniu, to lekarz powinien ustalić indywidualny plan szczepień.

W tekście wymienione zostały wszystkie aspekty prawne związane z realizacją szczepień ochronnych u dzieci w Polsce. Oprócz przepisów z Ustawy z 5 grudnia 2008 roku opisane zostały zmiany w regulacjach prawnych, obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Zmiany te informują o osobach, które są uprawnione do wykonywania szczepień w Polsce. Wśród nich można wyróżnić m.in.: osoby, które odbyły szkolenie oraz mające co najmniej sześć miesięcy praktyki w tym zakresie. Autorzy wymieniają miejsca, w których dozwolone jest wykonywanie szczepień ochronnych.