Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
AKTUALNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ RATOWNICTWO

Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19

16 maja 2021
Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19

Pandemia zakażeń koronawirusem postawiła nowe wyzwania medycynie na każdym poziomie jej funkcjonowania i przed każdą osobą pracującą w systemie ochrony zdrowia. Pielęgniarki i pielęgniarze, położne, ratownicy, studenci i wszyscy inni członkowie personelu medycznego i pomocniczego – stykają się z COVID-19 na wielu frontach. Niezwykle ważne w pracy z pacjentami z podejrzeniem lub zakażonych SARS-CoV-2 jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy personelu medycznego. Praktycznym kompendium na ten temat jest książka “Bezpieczeństwo personelu medycznego w dobie COVID-19 według zasad EBM”.