Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 ZABIEGI OPERACYJNE OPERACJA

Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu operacyjnego u pacjenta z COVID-19

13 października 2020

W każdym szpitalu powinny być wyznaczone wcześniej sale operacyjne, które służyć będą do operacji pacjentów z COVID-19. Zalecane jest, żeby sale operacyjne przeznaczone dla operowania chorych z COVID-19 wyposażono w system podciśnieniowy. Procedura transportu, bezpieczne drogi ruchu chorych powinny być opracowane w każdym szpitalu. Transport chorego na blok operacyjny powinien być zrealizowany przez przeszkolony i odpowiednio wyposażony w sprzęt ochrony osobistej (środki ochrony indywidualnej – ŚOI) personel.