Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 EPIDEMIA PACJENT SZPITAL

Przyjęcie pacjenta zakażonego lub podejrzanego o zakażenie COVID-19 do szpitala

13 października 2020

Celem opracowania jest przedstawienie postępowania przyjęcia pacjenta zakażonego lub podejrzanego o zakażenie COVID-19 do szpitala. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo personelu medycznego mającego kontakt z pacjentem podejrzanym lub zakażonym SARS-CoV-2.