Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO TOP

Zrozumieć pacjenta z zespołem jelita drażliwego

27 maja 2024
Zrozumieć pacjenta z zespołem jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego wpływa istotnie nie tylko na jakość życia pacjenta, jego efektywność w pracy oraz partnera i krewnych, lecz także wiąże się z pewnym kosztem, np. leków, konsultacji.

Objawy ZJD istotnie pogarszają jakość życia pacjenta, zwłaszcza osób z dominującą biegunką. Te osoby częściej niż osoby zdrowe unikają uczęszczania do miejsc publicznych bez dostępu do toalety oraz mogą odczuwać lęk i opór przed wychodzeniem z domu. Pacjenci z ZJD z dominującym zaparciem mogą unikać stosunków płciowych i mieć trudności z koncentracją. Objawy ZJD wpływają również na wykonywanie pracy, w tym niższą produktywność, niższe zarobki oraz trudności z  podróżowaniem. U  części pacjentów z  ZJD odnotowuje się również utratę zachowań spontanicznych związanych z nieprzewidywalnością wystąpienia objawów.