Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA RAK JELITA GRUBEGO OPIEKA NAD PACJENTEM ŻYWIENIE POZAJELITOWE JELITO GRUBE UKŁAD POKARMOWY

Pielęgnowanie chorego po usunięciu nowotworu jelita grubego

17 lutego 2012

Nowotwór jelita grubego jest schorzeniem, z którym często styka się pielęgniarka oddziału chirurgicznego. Sprawując opiekę nad chorym, obserwując go i wykonując zlecenia lekarskie, bierze ona czynny udział w przygotowaniu chorego do zabiegu usunięcia guza oraz w okresie pooperacyjnym.

W okresie przed operacją istotne znaczenie ma udzielanie wsparcia psychicznego, gdyż w dużej mierze od stanu psychicznego pacjenta zależy przebieg rekonwalescencji oraz powrót do zdrowia. W przygotowaniu planowym do zabiegu wykonuje się badania diagnostyczne, laboratoryjne, konsultacje. W dniu poprzedzającym zabieg zostaje oczyszczony przewód pokarmowy za pomocą środka przeczyszczającego.