Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE JELITA GRUBEGO SAMOOPIEKA EDUKACJA ZDROWOTNA JELITO GRUBE

Procedura. Przygotowanie do samoopieki pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

17 lutego 2012

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) należy do grupy nieuleczalnych schorzeń przewodu pokarmowego. Rozpoznanie stawia się na podstawie zespołu charakterystycznych objawów oraz badania endoskopowego z badaniem histopatologicznym pobranych wycinków. Leczenie zależy głównie od postaci zaostrzenia choroby.