Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PACJENT STOMIJNY ŻYWIENIE DOJELITOWE PORADNIA ŻYWIENIOWA DIETA PRZEMYSŁOWA

Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

26 lutego 2018

Leczenie w warunkach domowych jest bardziej komfortowe dla chorego. Podkreśla się, że jakość życia pacjenta to podstawowe czynniki wpływające na każdą terapię. Żywienie dojelitowe w warunkach domowych może być trudne i wymaga odpowiedniego przygotowana pacjenta oraz jego rodziny. Do takiego sposobu żywienia pacjenta kwalifikuje szpital lub poradnia żywieniowa.

W tekście opisano w jaki sposób powinni zostać przygotowani pacjent i jego rodzina, aby rozpocząć żywienie dojelitowe w warunkach domowych. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie chorego w Poradni Żywieniowej. W artykule wymieniono najważniejsza zadania Poradni Żywieniowych, m.in.: przygotowanie pacjenta, czy prowadzenie badań kontrolnych. Podkreślono, że warunkiem skutecznego leczenia jest przedstawienie pacjentowi i jego opiekunowi zasad postępowania, takich jak przechowywanie diet i sprzętu, przygotowanie diety do podania, podaż diety przemysłowej i nadawanie oraz udrożnienie zgłębnika.