Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO INIEKCJA INIEKCJA DOŻYLNA

Zasady podawania leków w iniekcji

16 sierpnia 2023
Zasady podawania leków w iniekcji

Przystępując do obliczania zleconej dawki leku, musisz zawsze pamiętać o zasadach obowiązujących przy podawaniu leków.

Zasada nr 1 

Przed użyciem sprawdź kilkakrotnie dany lek (w czasie szukania go w apteczce, po wyjęciu z apteczki, po przygotowaniu go na tacy oraz bezpośrednio przed podaniem pacjentowi). Sprawdź opakowanie i jego zawartość (fiolka, ampułka itp.) oraz zapoznaj się z ulotką. 

Zasada nr 2

Sprawdź, w jakiej dawce lub w jakim stężeniu występuje dany lek: 

  • w miligramach (mg); 
  • w gramach (g); 
  • w procentach (%)?