Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO RATOWNICTWO MEDYCZNE KARDIOLOGIA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE RATOWNICTWO

Stany nagłe i pilne w nadciśnieniu tętniczym – środki farmakologiczne

26 października 2020

Inhibitory konwertazy angiotensyny, diuretyki, β-adrenolityki, a także środki rozszerzające łożysko naczyniowe to różne grupy leków wykorzystywane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Takimi środkami farmakologicznymi dysponuje zespół ratownictwa medycznego.

Środkiem farmakologicznym z grupy leków rozszerzające łożysko naczyń krwionośnych jest nitrogliceryna. Chociaż podaż podjęzykowa prowadzi do szybkiego obniżenia wartości ciśnienia tętniczego krwi, zaleca się dożylną podaż tego leku. Z tego powodu stosowanie nitrogliceryny w postaci aerozoli podjęzykowych w nadciśnieniowych stanach nagłych i pilnych wydaje się wątpliwe. Podstawowe zespoły ratownictwa medycznego mogą podawać bez nadzoru lekarskiego kaptopryl. Jest to względnie bezpieczny środek farmakologiczny, preferowany w nadciśnieniu tętniczym z towarzyszącymi chorobami serca, np. chorobą niedokrwienną serca, niewydolnością serca, chorobami metabolicznymi, np. cukrzycą, zespołem metabolicznym oraz chorobami nerek.