Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO SARS-COV-2 COVID-19 KORONAWIRUS HEMATOLOGIA TRANSPLANTACJA

Zakażenia SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii

28 stycznia 2021
Zakażenia SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii

Ogłoszenie przez WHO w dniu 11 marca 2020 r. pandemii COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem RNA – SARS-CoV-2 spowodowało liczne zmiany w wielu dziedzinach życia na całym świecie, w tym w ochronie zdrowia. W odniesieniu do transplantacji komórek krwiotwórczych i narządów unaczynionych oraz innych terapii komórkowych (np. z wykorzystaniem limfocytów CAR-T) sytuacja ta wymusiła przede wszystkim zmiany organizacyjne dotyczące funkcjonowania ośrodków transplantacyjnych i samych procedur przeszczepowych.