Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
AKTUALNOŚCI COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS PANDEMIA

Leczenie COVID-19 – najskuteczniejsze terapie w oparciu o najnowsze publikacje naukowe

30 listopada 2020
Leczenie COVID-19 – najskuteczniejsze terapie w oparciu o najnowsze publikacje naukowe

W celu monitorowania obecnej sytuacji dotyczącej skuteczności leczenia COVID-19 zostało zwołane kolejne spotkanie z krajowymi ekspertami, w ramach którego omówione zostały najnowsze wyniki badań oraz ich wpływ na dalsze leczenie chorych z COVID-19.