Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO ASTMA COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS GLIKOKORTYKOSTEROIDY GKS CHOROBY PŁUC

Astma – zalecenia w dobie COVID-19

21 stycznia 2021

Kluczowe zalecenia dotyczące diagnostyki i terapii astmy oskrzelowej w zgodzie z najnowszymi doniesieniami medycznymi zebrane są w corocznie aktualizowanych standardach GINA. Standardy te akceptowane są przez środowiska alergologów i pulmonologów na całym świecie, umożliwiając wdrożenie optymalnych metod postępowania z chorymi na astmę.

Najnowsze zalecenia, aktualizowane w 2020 r., podtrzymują kierunki zmian dotyczących farmakoterapii i zalecenia wprowadzone w 2019 r. W związku z pandemią pojawił się dodatkowo rozdział obejmujący informacje i zalecenia dotyczące infekcji COVID-19 i wirusa SARS- CoV-2. Kluczowe zalecenie GINA to kontynuacja dotychczasowej terapii u pacjentów z rozpoznaną astmą, zwłaszcza stosowania wGKS. Przerwanie dotychczasowej terapii bez wątpienia grozi utratą kontroli i zaostrzeniem astmy. W populacji pacjentów stosujących GKS systemowe nagłe przerwanie terapii może prowadzić do zaostrzenia astmy i wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Zaleca się przygotowanie pisemnego planu postępowania na wypadek zaostrzenia astmy.