Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE MLEKO KOBIECE DZIECI PRZEDWCZEŚNIE URODZONE OPIEKA NAD WCZEŚNIAKIEM ŻYWIENIE WCZEŚNIAKA

Wzmacnianie mleka kobiecego – wskazania, korzyści, metody kontroli, efekty odległe

prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik, 12 stycznia 2024
Wzmacnianie mleka kobiecego – wskazania, korzyści, metody kontroli, efekty odległe

Celem leczenia żywieniowego wcześniaków jest osiągnięcie takiego przyrostu masy ciała po urodzeniu, który odzwierciedlałby ich wzrost wewnątrzmaciczny. 

Akceptowane parametry obejmują: 

  • przyrost masy ciała > 15 g/kg/dobę, 
  • przyrost obwodu głowy > 0,9 cm/tydzień, 
  • przyrost długości o 0,9 cm/tydzień.

Mleko kobiece (human milk – HM) często nie pokrywa w pełni potrzeb żywieniowych noworodków karmionych piersią, w szczególności urodzonych przedwcześnie. Karmienie wcześniaków niewzmocnionym mlekiem kobiecym, ze względu na niedobór wapnia i fosforanów, poza brakiem przyrostu masy ciała, może doprowadzić do: słabej mineralizacji kości, krzywicy i złamań (osteopenii) w wieku 4–5 miesięcy. W 4.–5. tygodniu życia mogą wystąpić objawy hiponatremii, po 8–12 tygodniach – hipoproteinemii, natomiast w wieku 2–6 miesięcy pojawia się ryzyko znacznego niedoboru cynku.