Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NEONATOLOGIA PIELĘGNACJA KANGUROWANIE STYMULACJA ROZWOJOWA WCZEŚNIAK

Wcześniaki to bardzo wymagający pacjenci

14 stycznia 2009

Współcześnie udaje się utrzymać przy życiu wcześniaki urodzone ok. 25 tygodnia ciąży, których urodzeniowa masa ciała wynosi mniej niż 700 g. Maleństwa te są narażone na takie ujemne bodźce, jak: ból, hałas, światło, stres, które mogą być przyczyną wielu zaburzeń i patologii. Od lat prowadzi się badania nad wypracowaniem systemów i procedur mających na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci z grup wysokiego ryzyka oraz tych, które od początku swego życia musiały być hospitalizowane przez dłuższy czas.

W Polsce na podstawie doświadczeń ośrodków zagranicznych oraz obserwacji własnych powstał Program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodka i niemowlęcia, opracowany w latach 90. XX w. przez zespół Kliniki Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.