Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE GRYPA SZCZEPIENIA WIRUSY CHOROBY ZAKAŹNE

Wykonywanie szczepień przeciwko grypie przez pielęgniarki

6 listopada 2020

Według Światowej Organizacji Zdro­wia corocznie wirus grypy ma wpływ na zachorowania około 10 milionów osób na całym świecie oraz około 500 tys. zgonów. Wyróżnia się grypę sezonową oraz pande­miczną. Sezon grypowy na półkuli północnej trwa od października do kwietnia, natomiast na półkuli południowej od maja do września.

W przypadku grypy pandemicznej zachoro­wania pojawiają się co kilkanaście lub kilka­dziesiąt lat w postaci pandemii i wywołane są przez nowe podtypy lub warianty wirusa np. tzw. hiszpanka (lata 20. XX w.). W okre­sie pandemii zachorowania są na wyższym poziomie niż w trakcie corocznych epidemii grypy sezonowej. Grypa występuje po­wszechnie i czasami można nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji ciężkich powikłań. Może prowadzić nawet do zgonów.