Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OPIEKA ZDROWOTNA SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Pielęgniarka zaawansowanej praktyki i jej rola w systemie opieki zdrowotnej

26 lutego 2018

Przystępność dla pacjentów, akceptowalność kluczowych składników i zdolność adaptacji to główne cechy zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej. Warto podkreślić, że jest to jeden z tych systemów, które muszą na bieżąco dostosowywać się do zmieniającej się codzienności. W wielu krajach można zaobserwować pozytywne przykłady opieki zdrowotnej, ale w pozostałych zauważa się nierówności w ociąganiu celów i inne braki.

W artykule autorzy podkreślają, problem jakim jest stopniowy zanik osób, sprawujących profesjonalną opiekę zdrowotną nad chorymi. Przyczyny takiego stanu rzeczy to m.in.: starzejący się personel, trudne warunki pracy, wynagrodzenie nieadekwatne do obowiązków, ograniczenie możliwości samorozwoju. W tekście wymieniono czynniki, które mogą wpłynąć na poprawę systemu opieki zdrowotnej i zwiększenie skuteczności usług.