Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE GRYPA SZCZEPIENIA UKŁAD ODDECHOWY WIRUSY

Porada pielęgniarska – grypa. Co wiedzieć i jak edukować, aby osiągnąć sukces wyszczepialności

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 9 listopada 2020
Porada pielęgniarska – grypa. Co wiedzieć i jak edukować, aby osiągnąć sukces wyszczepialności

Realizując jakiekolwiek interwencje pielęgniarskie, należy podejmować je bazując na najaktualniejszej wiedzy, która będzie dla nas wsparciem w dysku­sji z pacjentami. Dzisiaj pielęgniarka ma do dyspozycji wiele materiałów edukacyjnych. Jednakże najważniejsze w opiece jest postę­powanie zgodnie z planem. Planem, który – jak wskazują badania naukowe – najlepiej jeśli jest przygotowany wraz z pacjentem. Pa­cjent może wówczas wskazać obszary, które według niego wymagają edukacji, pomoże to pielęgniarce w odpowiednim przygotowaniu się do kolejnego spotkania i zaproponowa­nia konkretnych materiałów edukacyjnych.

Badając poziom wiedzy, gotowość klienta do edukacji, pielęgniarka powinna też pa­miętać, że pacjent najczęściej jest zainte­resowany tylko informacjami, które dotyczą tylko i wyłącznie jego sytuacji. Stąd nawet najlepiej przygotowana edukacja na temat jednostki chorobowej, powikłań i wskaźników, to wiedza, która służy wsparciem pielęgniar­ce i daje jej poczucie bezpieczeństwa pracy, zgodnie z najaktualniejszą wiedzą. Poniżej kilka słów przypomnienia na temat grypy. Grypa (ICD-10: J10 – grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy, J11 – grypa, wirus niezidentyfikowany).